תיקון נפטרים

אחד הדברים שאנשים רבים אינם מודעים לכך הוא עניין היכולת של האדם החי להשפיע על נשמת הנפטר בעולם העליון וזאת על ידי מספר דרכים, והבולטת ביניהן הוא תיקון נפטרים

להעברת שם קרוב לתיקון:

מה זה תיקון הנפטרים?

תיקון הנפטרים הוא תיקון מיוחד לעילוי נשמת הנפטר. במהלך התיקון מתפללים מניין תלמידי חכמים על נשמות הנפטרים, מקריאים את שם הנפטר, עורכים שבע הקפות, תוקעים בשופר, נותנים צדקה, קוראים תהילים, אומרים קדיש, לומדים תורה, ועושים התרת נדרים לנפטרים. וכל זאת לעילוי נשמות הנפטר, להיטיב ולהרבות זכויות לנשמתו שתהיה צרורה בצרור החיים.
את תיקון הנפטרים חיבר המקובל הצדיק, רבי יהודה פתיה זצ"ל, וכך הוא כותב בספרו 'מנחת יהודה': "אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח לנפטר להושיעו ולהצילו, אין שום אופן כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד הנפטר ההוא וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו לנפטר סדר התיקון שכתבנו".

מה עושה התיקון לנפטר?

תיקון הנפטרים מועיל לכל נשמה ונשמה, בפרט בשנה הראשונה לפטירה ובעיקר לנפטרים שנפטרו בטרם עשו תשובה בחייהם. תיקון הנפטרים נותן לנשמה מזון רוחני ונחת רוח שהיא כל כך זקוקה לו שם למעלה וזוהי זכות גדולה לנפטר ולאדם החי. יש סיפורים רבים על נפטרים שבאו בחלום לקרוביהם וביקשו שיעשו להם תיקון, לאחר התיקון באו שוב בחלום והודו לקרוביהם.
התיקון מועיל מאד לנשמה ומעלה אותה מעלה מעלה כמו גם פעולות ומעשים טובים שאנחנו עושים בעולם הזה, המשפיעות על העולמות העליונים. כדאי ומומלץ לעשות את החסד הזה עם הנפטרים, שכן זהו חסד של אמת ללא מטרות רווח. ומי ייתן ובעזרת השם יהיו מליצי יושר עבורנו.

מתי מתקיים התיקון?

ארגון הלב היהודי עורך מידי ערב ראש חודש תיקון נפטרים, על ידי מניין תלמידי חכמים.
זו ההזדמנות שלך לפעול לטובה עבור אחד הקרובים והיקרים לך, להנציח את נשמתם בעולם הבא, בתרומה של 72 ₪ עבור כל שם. הכסף יועבר לצדקה ולסיוע לעמותה שלנו להמשיך להתקדם ולעזור לרבים בעם ישראל להתחבר עם המקורות ולאבינו שבשמים.

להעברת שמות בטלפון או בוואצאפ

TOP