שלושים ימי אבל

ספירת שלושים

תקופת שלושים ימי האבלות

השלושים נמנים החל מיום הקבורה, כלומר, 23 יום לאחר תום השבעה. במהלך השלושים חלים על האבלים דיני אבלות, אבל במידה פחותה בהרבה מימי השבעה ייחודה הוא באיסור גילוח ותספורת. איסור זה נמשך עד ליום השלושים, הנספרים מתאריך הקבורה. איסור הגילוח והתספורת עד ליום השלושים נוהג לגבי אבלות על אח, אחות, בן, בת, אישה או בעל.

תפילה ותספורת

תספורת באבל

באבלות על אב ועל אם אין איסור התספורת פוסק ביום השלושים, אלא רק "משיגערו בו חבריו" על מראהו. מובן, שאם גערו בו חבריו לפני תום מניין השלושים, לא ימהר להישמע לגערתם ולהסתפר.

תפילה

לאחר השבוע השבעה, יש להקפיד להתפלל את שלוש התפילות בציבור ובמניין, שכן יש לתפילה זו ייחוד לגבי האבל – חובת אמירת הקדיש על הנפטר.
מקורות הקבלה האריכו בחשיבות אמירת הקדיש לזכר הנפטר – שכן יש בה משום עליית הנשמה, והיא עומדת כסנגור לימין הנפטר משך השנה הראשונה שלאחר פטירתו.
בנוסף לאמירת הקדיש יש חיוב מיוחד – ובמיוחד בתקופת השלושים – לעבור לפני התיבה כשליח ציבור. ימי האבלות בתקופת השלושים אסורים, כמובן, בבידור ובבילוי וגם בהליכה לסעודות מצווה, שיש בהן שמחה, שמיעת מוזיקה ובידור אחר. איסור זה מתמשך על פני השנה כולה.

יום השלושים

מה נוהגים לעשות ביום השלושים

ביום ה30 עצמו עולים על קבר הנפטר לעריכת אזכרה, ואף לגילוי המצבה על קברו.
האזכרה כוללת את אמירת פרקי תהילים (ט"ז, י"ז, ל"ב, ע"ד, צ"א, ק"ד, קי"ט, ק"ל). פרק קי"ט בתהלים ערוך לפי סדר הא"ב, ולכל אות מוקצבים שמונה פסוקים. נוהגים לקרוא את הפסוקים, שמאותיותיהם מורכב שמו הפרטי של הנפטר, ובתוספת – את ארבעה הקטעים, שמאותיותיהם מרכיבות את המלה – נשמה.
אחרי אמירת פרקי התהלים אומרים האבלים קדיש יתום ותפילת אל מלא רחמים. ראוי להעלות דברי הספד לזכר הנפטר, דברי מוסר לקהל הנוכחים ודברי נחמה לאבלים.
לפני שנפרדים מן הקבר נוהגים להניח עליו אבן קטנה – משום כבוד המת: כדי להראות שהיינו על קברו, ושלא שכחנו אותו. נוהגים גם לשים יד על המצבה.
כשיוצאים מבית הקברות שוב נוטלים ידיים ולא ממהרים לנגבם – בשם הרצון להישאר עם "משהו", שמזכיר את הנפטר ואת מקום מנוחתו.

הלב היהודי הינו ארגון התנדבותי ללא מטרות רווח.
אנחנו מפעילים מאות מתנדבים כדי לתת מענה ברגעים הקשים של אובדן בן משפחה/קרובים.
מדי שנה אנחנו מלווים מאות של משפחות ומספקים להם תמיכה וסיוע.
השירותים שהמתנדבים שלנו מציעים הם מגוונים, החל מעזרה עם הבירוקרטיה לאחר הפטירה ועד רבנים מספידים שמגיעים בהתנדבות לבתי האבלים.

TOP